Kelas 1 Tema 8 – Peristiwa Alam

Penulis : Yun Kusumawati, Panca Ariguntar, Lubna Assagaf
Penelaah : Advendi Kristiyandaru, Elindra Yetti, Suwarta Zebua, Trie Hartiti Retnowati, Tijan, Liliana Muliastuti, Wahyuningsih, Gres Gresia Azwin

Penerbit : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud

Cetakan Ke-1, 2013, ISBN 978-602-282-124-3
Cetakan Ke-2, 2014 (Edisi Revisi) ISBN 978-602-282-145-8
Cetakan Ke-3, 2016 (Edisi Revisi)
Cetakan Ke-4, 2017(Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Baar Metanoia, 18 pt.

Baca | Unduh

Posting Komentar